Skoči na glavno vsebino

Vzgoja za zdravje

S sodelovanjem v programu  Zdravje v vrtcu želimo oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok. Zato otroke v vrtcu spodbujamo k gibanju, velik poudarek damo na osebni higieni, pravilih pravilnega umivanja rok, higieni kihanja in kašlja, varovanju okolja, razvijanju zdravih medosebnih odnosov, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, ter izvajanju preventivnih ukrepov za zdrave zobe in skrbi zase. S tem namenom nas bosta v tem šolskem letu nekajkrat  obiskali zobna sestra in zdravstvena delavka iz ZD Ptuj, ter nas preko pravljic in drugih animacij ozavestili o pravilnem in rednem umivanju zob, zdravi prehrani, gibanju, zadostnemu pitju tekočine in nasploh skrbi zase. Otroci se v vrtcu redno gibljejo, hodijo na sprehode in se tako učijo pravil v prometu. Otroke spodbujamo k uživanju zdrave hrane, pitju zadostne količine vode oziroma nesladkanega čaja. Otroci imajo ves čas na razpolago vodo, za dopoldansko malico pa sveže sadje.

Cilji projekta: 

·         razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje

·         promocija zdravega načina življenja

·      seznanjati otroke z varnim načinom življenja v različnih okoljih ter jih učiti pravilnega vedenja v prometu

Aktivnosti:

V posameznih skupinah se bodo izvajale različne dejavnosti, v okviru katerih bomo otroke vzgajali v duhu zdravega načina življenja;

·        varnost v prometu in na igrišču (uporaba čelade, varnostnega pasu, kresničke in drugih odsevnih sredstev…)

·        zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja v sodelovanju z zdravstvenim domom Ptuj

·        sodelovanje v projektu »Varno s soncem«

·          pravilno in dosledno umivanje rok, osebna higiena na stranišču,

·          telesna aktivnost – zdrav način življenja,

·         svetovni dnevi  povezani z zdravjem: Dan zemlje, Dan vode…,

·          narava in varovanje okolja,

·        zdrava prehrana,

·         pitje vode, v zimskih mesecih nesladkanega čaja

   Koordinatorica projekta: Alenka Kopše

Dostopnost