Skoči na glavno vsebino

Vzgoja za zdravje

PROJEKT VZGOJA ZA ZDRAVJE – PRIHODNOST JE MOJA

Program Zdravje v vrtcu poteka v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sicer z namenom promoviranja zdravja. Vzgojo za zdravje smo vgradili v svojo zavest, načrtno oblikujemo pozitivna vedenja, stališča in odnose do lastnega zdravja. Otrok si že v zgodnjem otroštvu pridobiva izkušnje in vzorce, ki oblikujejo njegov zdrav stil življenja. Seznanja in izogiba se nevarnostim, ki lahko negativno vplivajo na njegovo zdravje. V našem vrtcu smo se v program vključili z namenom, da otrokom privzgojimo zdrav način življenja, pri čemer smo jim odrasli oz. vzgojitelji vzgled. Letošnja tema rdeče niti programa je Prihodnost je moja. Skozi tovrstne aktivnosti bomo veliko opazovali, razmišljali, preverjali, se zabavali in rasli.

Cilji projekta:

·         razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje

·         promocija zdravega načina življenja

·      seznanjati otroke z varnim načinom življenja v različnih okoljih ter jih učiti pravilnega vedenja v prometu

Aktivnosti:

V posameznih skupinah se bodo izvajale različne dejavnosti, v okviru katerih bomo otroke vzgajali v duhu zdravega načina življenja;

  • varnost v prometu in na igrišču (uporaba čelade, varnostnega pasu, kresničke in drugih odsevnih sredstev…)
  • zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja v sodelovanju z zdravstvenim domom Ptuj
  • sodelovanje v projektu »Varno s soncem«: spoznavanje pomena sonca za življenje ljudi, živali in rastlin ter sočasno pozitivnih in negativnih učinkov sonca; spoznavanje načinov varnega bivanja na soncu in spoznavanje zaščite pred nevarnimi sončnimi žarki,
  •    pravilno in dosledno umivanje rok, osebna higiena na stranišču,
  •   telesna aktivnost – zdrav način življenja,
  •  dobri medsebojni odnosi in duševno zdravje
  •  svetovni dnevi  povezani z zdravjem: Dan zemlje, Dan vode…,
  •   narava in varovanje okolja,
  • zdrava prehrana,
  •  pitje nesladkanega čaja, vode.

Koordinatorka projekta: Alenka Kopše

Dostopnost