TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

PROJEKT TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključila pa so se tudi ministrstva za zdravje, šolstvo in kmetijstvo, Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) ter druge organizacije. Osnovni cilj projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti za širše okolje in pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo, gospodarske dejavnosti in širšega okoljskega pomena. Pomemben poudarek bo tudi na splošnem ozaveščanju mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. Prvič se je projekt izvedel 18. novembra 2011 in je potekal tudi v naslednjih letih.

Koordinatorka projekta: Simona Krčar

Dostopnost