Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca, zaradi odrejene karantene  

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene, se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka. Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim coronavirusom in za omilitev posledic bolezni Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2, oziroma, ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa, oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti.

Dostopnost