OPROSTITEV PLAČILA

Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca, zaradi odrejene karantene   Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene, se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka. Pogoj za...
Dostopnost