Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

mreza gozdnih vrtcen in sol slovenije

»Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko, v sklopu inovacijskih projektov tudi Zavoda RS za šolstvo.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

V našem vrtcu  letos prvič stopamo v mrežo, in sicer bomo v gozdu v vseh letnih časih spoznavali značilnosti in spremembe gozdnega habitata na našem območju. To pomeni, da bomo uporabljali lokalno naravno okolje kot vir didaktičnih pripomočkov, kot igrišče, kot vir naravoslovnega znanja. Tako imenovano ‘gozdno pedagogiko’ bomo ob gozdni učni poti nadgradili s tem, da bomo vzgojno-izobraževalni proces kontinuirano izvajali v gozdu, na travniku, ob potoku…

Koordinatorka projekta: Simona Furman.

Dostopnost