Skoči na glavno vsebino

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

V gozdu bomo v vseh letnih časih spoznavali značilnosti in spremembe gozdnega habitata na našem območju. To pomeni, da bomo uporabljali lokalno naravno okolje kot vir didaktičnih pripomočkov, kot igrišče, kot vir naravoslovnega znanja. Tako imenovano ‘gozdno pedagogiko’ bomo ob gozdni učni poti nadgradili s tem, da bomo vzgojno-izobraževalni proces kontinuirano izvajali v gozdu, na travniku, ob potoku…Redno in kontinuirano izvajanje programa gozdni vrtec skozi celotno šolsko leto. V vrtcu si bomo zadali cilj obiskati gozd vsaj enkrat tedensko, na obisk povabiti gozdarja, gozd pa v pozitivnem smislu izkoriščali:

  • kot možnost razvijanja pozitivnega (odgovornega in spoštljivega) odnosa do narave;
  • kot sredstvo za spoznavanje narave – rastlin, živali (prepoznavanje dreves in plodov, iskanje sledi in iztrebkov živali, poslušanje oglašanja živali, ipd.), pri čemer bomo uporabljali različne raziskovalne pristope;
  • kot sredstvo za razvijanje čutnega doživljanja sveta (opazujemo, poslušamo, vohamo, tipamo, okušamo, čutimo: rastline, živali, plodove, veter, sonce  – vse kar nas obdaja ob bivanju v gozdu);
  • kot sredstvo za obdelavo ekološke tematike (neprimerno odlaganje odpadkov, otroci iščejo stvari, ki ne sodijo v gozd, ipd.);
  • kot možnost razvoja gibalnih sposobnosti (pridobivanje splošne vzdržljivosti s hojo navzgor, pridobivanje spretnosti, koordinacije, ravnotežja s prestopanjem naravnih ovir, izogibanje vejam, kotaljenjem po jasah, ipd.);
  • kot prostor, kjer se lahko otroci sprostijo (ne samo telesno, temveč tudi čustveno, mentalno);
  • kot prostor za nabiranje naravnega likovnega materiala in kot celota za likovne navdihe (motivi za ustvarjanje iz narave);
  • kot prostor za igro (ureditev gozdnega kotička, ki ga otroci večkrat obiskujejo in dopolnjujejo).

Koordinatorka projekta: Simona Krčar

Dostopnost