Z uveljavitvijo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku. Odlok je začel veljati 19. 2. 2022. Z ukinitvijo karantene od 19. 2. 2022 dalje ni več podlage za priznanje pravice do oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu ZZUOOP, ki določa, da se staršem oprostitev plačila za vrtec prizna, če je otroku odrejena karantena, kar se izkazuje z odločbo. Na podlagi zgoraj navedene določbe se je v praksi smiselno uporabljala oprostitev plačil staršev za vrtec tudi v primerih izolacije otroka, saj se je na ta način vzpostavil logičen enak pravni položaj med zdravimi otroki, ki so bili napoteni v karanteno in niso smeli obiskovati vrtca ter otroki, ki so bili okuženi s SARS CoV-2 in so morali v izolacijo. S prenehanjem veljavnosti ukrepa karantene tako preneha veljati tudi možnost priznavanja oprostitve plačil staršev za čas odsotnosti otroka iz vrtca v primeru izolacije. Glede na dejstvo, da se je ukrep odrejanja karantene ukinil z 19. 2. 2022, se karantene, ki so bile odrejene pred tem datumom, še vedno priznavajo. Ker je zadnja karantena trajala največ 7 dni (Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni Covid-19, Ur.l.RS, št. 4/22), to pomeni, da bi ob odreditvi karantene otroku na zadnji dan, tj. 18. 2. 2022, trajala karantena do vključno 24. 2. 2022 (kar je zadnji dan, ko je še možno, da se karantena upošteva). Smiselno enako velja tudi za odsotnost otrok zaradi izolacije ob predložitvi potrdila o prebolevnosti, ki izkazuje datum okužbe in ki se mu prišteje še 7 dni.

Dostopnost