Spoštovani starši,

zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja, je Vlada Republike Slovenije na seji v petek, 5. novembra, sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa covid-19.

Za področje vzgoje in izobraževanja večjih novosti ni. Vzgoja in izobraževanje  v vrtcu poteka pod enakimi pogoji kot do sedaj.  

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih pa bo od ponedeljka, 8. novembraobvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2, maske iz blaga niso več dovoljene.

Maska ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, in za vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojitelja, pri njihovem neposrednem delu z otroci.

Še vedno velja, da osebam, ki pripeljejo in odpeljejo otroka v in iz vrtca ni potrebno dokazovanje PCT pogoja.

Srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure,  se organizirajo na daljavo.

V želji po ohranitvi odprtega vrtca skozi vso šolsko leto, vas vljudno naprošamo,  da v vrtec vodite le zdrave otroke. V primeru pojava bolezenskih znakov, otroka takoj obdržite doma ter vzpostavite kontakt s pediatrom, ki vam bo dal nadaljnja navodila.

Prosimo vas tudi, da še naprej dosledno upoštevate vsa navodila vrtca in določen zdravstveno-higienski režim za preprečevanje možnosti širitve okužb virusom.

Vsebina celotnega odloka je na voljo na povezavi https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3459.

Hvala za razumevanje in odgovorno ravnanje.

Ostanite zdravi.

Dostopnost