V ČASU UKREPOV COVID 19 in POUKA NA DALJAVO

Poslovni čas zavoda: od 6.00 do 16.00
Kontaktni podatki:
e-pošta: os.zetale@guest.arnes.si
telefon: 02 761 99 10

Uradne ure:
tajništvo: od 7.00 do 10.00 in od 11.00 do 14.00
ravnateljica: od 8.00 do 10.00 oziroma po predhodnem dogovoru
pomočnica ravnateljice za vrtec: 13.00 do 14.30
šolska svetovalna služba in učitelji: po objavljenih kontaktih – dopoldanske pogovorne ure

Kontaktni podatki odgovorne osebe zavoda:
ravnateljica: dr. Silvestra Klemenčič
e-pošta: silvestra.klemencic@sola-zetale.si
telefon: 02 761 99 13

pomočnica ravnateljice za vrtec: Simona Krčar
e-pošta: simona.krcar@sola-zetale.si
telefon: 02 761 99 28

Kontaktni podatki izven poslovnega časa:
ravnateljica: dr. Silvestra Klemenčič
e-pošta: silvestra.klemencic@sola-zetale.si
telefon: 031 359 652

ZARADI VARNOSTI STA ŠOLA IN VRTEC ZAPRTA – ZA KONTAKT ALI VSTOP (le vnaprej najavljeni)
POZVONITE

Dostopnost