• Od 1. 6. 2020 dalje, oddelki vrtca delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.
  • ODPIRALNI ČAS VRTCA 6.00 – 16.00!
  • Starši, ki svojega otroka v mesecu juniju ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačen.
  • Predmeti za tolažbo, kot so »ninice« in dudice so med počitkom še vedno dovoljeni, sicer pa bodo varno spravljeni v otrokovi omari. Nošenje ostalih igrač in knjig v vrtec je PREPOVEDANO.
  • Navodila za starše ob vstopu v vrtec še zmeraj veljajo – vse do preklica.
  • Delo v vrtcu bo potekalo še vedno v skladu s priporočili NIJZ.
  • Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci.

 

V upanju na sodelovanje pri ustvarjanju varnih in zdravih pogojev za najmlajše vas lepo pozdravljamo in se veselimo ponovnega rečanja.

Dostopnost