23. april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Dan je posvečen promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih pravic ter intelektualne lastnine. Hkrati pa je želja spodbuditi ljudi, še posebej mladino, da odkrije užitke branja in pridobi spoštovanje do prispevkov teh, ki so s svojimi deli pripomogli k družbenemu in kulturnemu napredku človeštva.

Tako smo ob tej priložnosti vzgojiteljice otroke odpeljale v šolsko knjižnico. Otroci so si najprej ogledali lutkovno predstavo po zgodbi Rdeča kapica. Nekateri so se tudi sami preizkušali pri animiranju lutk, igranju igre. Kasneje pa so otroški prstki segli po knjižnih policah. Otroci so si ogledovali knjige, jih listali, se o njih in ob njih pogovarjali. Otrokom je bila izkušnja zelo všeč in so pri njej zelo uživali.

Dostopnost