Pred nami je novo šolsko leto, nov začetek in nov izziv ter možnost za mnoga lepa doživetja in aktivnosti.

September je bil naš uvajalni mesec. Spoznavali smo okolje: igralnice, igrišče, garderobo ter vzgojiteljice. Spoznali smo drug drugega, se po počitnicah ponovno za dalj časa ločili od mamic, potočili kakšno solzico, starejši otroci so osvojili zlata pravila lepega vedenja, veliko smo risali, peli in ustvarjali. Sedaj je že skoraj za nami uvajalni mesec september. Otroci radi prihajajo v vrtec, le pri redkih se še srečujemo s solzicami. Le-te so v glavnem ob vstopu v igralnico, preko dopoldneva pa jih »posušimo« s cartanjem, petjem in igro.

Dostopnost